Skip to content

Arja Laitinen: Pari sanaa Orpon hallitusohjelmasta


Hallitusohjelma linjaa hyviä asioita hyvinvointialueiden näkökulmasta. Sote on kuitenkin paljon muutakin kuin hyvinvointialueiden omana tuotantona tehtävät toimet. Niin moni jää syystä tai toisesta näiden palveluiden ulkopuolelle.


Iso huoli nousee hallituksen suunnitelmista leikata sote-järjestöjen rahoituksesta. Nämä leikkaukset tarkoittavat merkittävää heikennystä järjestöjen toimintaedellytyksiin. Järjestöt ja järjestöissä toimivat ihmiset tekevät sellaista työtä mitä kukaan muu ei tee. Saman aikainen leikkaus sosiaaliturvaan ja järjestön rahoitukseen on yhdistelmä, jolla on kalliit seuraukset.


Voiko olla huolissaan sotesta, jos ei tunnisteta sosiaali- ja terveysjärjestöjen tärkeyttä tässä kokonaisuudessa?


Sosiaaliturvasta leikkaaminen tarkoittaa, että jo nyt heikosti toimeentulevien mahdollisuudet ovat entistä pienemmät eikä hyvinvointialueiden mahdollisuudet vastata kasvaviin palvelutarpeisiin ole kovinkaan hyvät. Tässä kohtaa on ajattelematonta leikata järjestöjen tekemästä korvaamattomasta työstä. Sote-järjestöissä tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä matalan kynnyksen auttaminen mahdollistavat erittäin monien ihmisryhmien pärjäämisen. Heidän, jotka ovat juuri kaikkein haavoittuvammassa asemassa.


Hallitus suunnittelee 100 miljoonan euron leikkausta sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksiin hallituskauden lopulla. Tämä tarkoittaa avustustason laskua nykyisestä lähes 25 prosentilla. Eli joka neljäs euro jäisi sote-järjestöiltä saamatta.


Näiden leikkausten seurauksena järjestöjen tarjoama apu voisi supistua tai loppua kokonaan. Iso määrä ihmisiä jäisi ilman apua ja tuo avuntarve kasvattaisi merkittävästi hyvinvointialueiden kustannuksia. Järjestötoiminta tavoittavat apua tarvitsevia varhain, ehkäisee ongelmien vaikeutumista ja tavoittaa myös niitä ihmisiä, joita palvelujärjestelmä ei pysty auttamaan.


Suomessa on perinteisesti sote pohjannut vahvaan monituottajuuteen. Nyt järjestölähtöisten toimijoiden toimintaedellytyksiä heikennetään. Se ei meille käy!

Arja Laitinen

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Aluehallituksen jäsen